Prosjekter

Prosjekter

iSnitt boligfoto | Visuell markedsføring av bolig

iSnitt sine profesjonelle boligfotografer tilbyr en rekke tjenester som er skreddersydd for å hjelpe deg med å markedsføre og selge boliger på en mer effektiv måte.

Fattighuset i Oslo – For deg som trenger det mest (fhio.no)

Fattighuset i Oslo er en vital frivillig organisasjon som tilbyr en livline gjennom mat, klær, og støtte til byens vanskeligstilte, anerkjennende den menneskelige verdigheten i hver person i møte med fattigdom.

Nordic Proto – 3D-printing og Prototyping

Nordic Proto tar på seg tegneoppdrag med CAD-verktøy i forbindelse med 3D-printing og prototyping.

Lansering: Baristaklubbens logo – Stockfleths baristaklubb

Baristaklubben har, etter inspirasjon fra blant annet Oslo Sporveiers Arbeiderforening, fått lov til å prege basen av tamperen med fagforeningas logo. Denne er sidestilt, akkurat som den er i Fellesforbundets originalversjon.

On Demand Barbers - review

On Demand Barbers – How it Works ! (youtube.com)

On Demand Barbers is located inside Scandic Byporten hotel in the lobby. It is a place where you can relax, sit down, get an ice cold drink, chat, listen to the music, be social if you want to and enjoy the atmosphere as well.

Hjelp til utvikling og design av elektronikk – YouTube

– Hele Nordens ECAD-leverandør.
Få adgang til markedets bedste teknologiske platform – fuldt udbyggede systemer med avanceret software til CFD, SI, PI, RF, antenne, analyse, simuleringer, PCB og integrationer til jeres PLM system. 

Flying Diamond sitt team av eksperter har erfaring og personlige forbindelser i bransjen, noe som gjør Flying Diamond til det beste valget for planlegging av arrangementer.

Hos Chiropractie Driebergen-Zeist er din raske bedring vår prioritet. Min helhetlige tilnærming hjelper pasienter med å oppnå både rask restitusjon og langsiktig velvære, og forbedrer helse og fysisk ytelse.